dsc05265

Oppstalling

Ri eller ha fri

Velger du oppstalling hos oss, tar vi ansvaret for all stell og foring av hesten din. Vi tilbyr et nyrestaurert st​allanlegg, blant annet med varme salrom. Du kan benytte vår rundpaddock og unike rideterreng. Hestene går i flokk på store områder. Her er det alltid noen å ri sammen med og du kan bli med på våre turer. Vi er i en spennende utvikling og tilbudet blir stadig bedre. Vi planlegger snart å ha på plass en utendørs ridebane og bedre fasiliteter for både rytter og hest.

Når: Hele året.
Pris: Kr 1500,- / 2.000,- per/mnd.